Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

woda.JPG (38 KB)

 

Gmina Bytoń realizuje zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Morzycach i ujęcia wody w Bytoniu ”.

etap 2 - Przebudowa ujęcia wody w Bytoniu”.

Operacja typu – gospodarka wodno-ściekowa

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

Przewidywany cel operacji – poprawa jakości życia mieszkańców gminy Bytoń poprzez zmniejszenie ilości osadów ściekowych i podniesienie stopnia jakości wody.

Koszt realizacji zadania – 87 330; w tym ze środków EFRROW – 41 910 zł.

czytaj więcej

CCI15062022-1.jpg (1.13 MB)

CCI15062022.jpg (1.53 MB)

INFORMACJA

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytoniu informuje o możliwości bezpłatnego wyjazdu kolonijnego dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin o niskich dochodach.

Termin wyjazdu:  13 sierpnia – 22 sierpnia 2022 r.

Miejscowość kolonii – Tleń.

Organizatorem wyjazdu jest Towarzystwo „Nasze Szwederowo”.

Liczba miejsc ograniczona.

 

Więcej informacji można uzyskać osobiście w tutejszym Ośrodku

oraz pod numerem telefonu 54 285 13 27.

Szanowni Państwo,

oddaję w Państwa ręce roczny raport o stanie gminy Bytoń za rok 2021. Dokument opracowano w związku z wymogiem art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Raport obejmuje podsumowanie mojej działalności jako Wójta Gminy Bytoń w roku 2021, w szczególności realizację polityk, programów, strategii i uchwał Rady Gminy Bytoń.

Celem przedmiotowego raportu jest możliwość uzyskania dokładnego wglądu w sytuację gospodarczą i społeczną gminy Bytoń.

W naszej gminie, chociaż niewielkiej, dzieje się bardzo wiele, a raport scala wiedzę o działalności za rok ubiegły i jest podstawą do obiektywnej, opartej na faktach, oceny.

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do jego powstania.

Zachęcam zainteresowanych, a w szczególności mieszkańców gminy Bytoń do lektury dokumentu.


Wójt Gminy Bytoń
(-) Artur Ruciński

czytaj więcej

W imieniu Lokalnej Grupy Działania "Razem dla Powiatu Radziejowskiego" zapraszamy Państwa do wyrażenia opinii na temat warunków życia w gminach powiatu radziejowskiego poprzez udział w badaniu ankietowym.

Ankieta jest anonimowa, a informacje dzięki niej pozyskane będą wykorzystane do przygotowania ewaluacji końcowej realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju kierowanej przez społeczność dla obszaru Powiatu Radziejowskiego na lata 2016-2023 (LSR).

Link do ankiety:

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=812ae857&&b=d3be35d4f&&c=2e26f76e

 

27 maja strona.jpg (431 KB)

IMG_9949000000.jpg (6.10 MB)