Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

logotyp.jpg (13 KB)

„Termomodernizacja budynku Szkoły w Witowie”

Gmina Bytoń realizuje projekt nr RPKP.03.03.00-04-0017/19 pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły w Witowie”  współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Schemat: modernizacja energetyczna budynków publicznych w ramach polityki terytorialnej, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Istota projektu: przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest termomodernizacja budynku Szkoły w Witowie. W ramach projektu zrealizowano następujące prace z zakresu głębokiej i kompleksowej modernizacji energetycznej budynku publicznego: docieplenie ścian zewnętrznych (w tym ścian fundamentowych w obrębie cokołu), docieplenie stropodachu budynku głównego szkoły oraz likwidację przeciekania dachów poprzez wymianę pokrycia dachowego budynku głównego szkoły, sali gimnastycznej oraz budynku szatni, wymianę stolarki okiennej na nową, wymianę istniejącego kotła na nowy oraz wykonanie niezbędnych robót towarzyszących. Grupą docelową projektu są użytkownicy ww. budynku użyteczności publicznej, głównie mieszkańcy Gminy Bytoń.

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły w Witowie poprzez wykonanie prac termomodernizacyjnych. Realizacja projektu spowoduje ograniczenie zapotrzebowania na ciepło w budynku oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Planowana termomodernizacja umożliwi:

- zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię;

- zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku użyteczności publicznej;

- oszczędność energii w wyniku realizacji projektu termomodernizacyjnego;

- pozytywne oddziaływanie na środowisko na skutek zmniejszenia emisji głównych zanieczyszczeń powietrza (dwutlenek siarki, tlenki azotu, pyły, dwutlenek węgla);

- osiągnięcie odpowiedniego komfortu cieplnego pomieszczeń w obiekcie;

- poprawę warunków zdrowotnych i komfortu osób przebywających w budynku;

- utrzymanie we wszystkich pomieszczeniach temperatury i wilgotności umożliwiającej efektywne realizowanie funkcji budynku użyteczności publicznej o każdej porze roku;

- zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku i wynikającą z tego zwiększoną alokację środków na inne zadania Gminy.

Wartość projektu: 404 765,11 zł.

Wysokość dofinansowania z EFRR -  344 050,34 zł.

czytaj więcej

CEEB - złóż deklarację

(od 1 lipca 2021 r.)

 

1 lipca 2021 roku rusza powszechny spis źródeł ciepła, o którym musi pamiętać każdy właściciel lub zarządca budynku/lokalu który posiada źródło ciepła o mocy do 1 MW. Złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) jest obowiązkowe.

czytaj więcej

27 maja strona.jpg (431 KB)

Komunikat Prasowy

Konsultacje społeczne dokumentu określanego jako
projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej

czytaj więcej

CCI23042021_0001.jpg (377 KB)

CCI23042021.jpg (593 KB)

 

odmowa_przekazania_danych.jpg (286 KB)

Rachmistrze spisowi dzwonią z dwóch numerów  22 828 88 88 oraz 22 279 99 99.

Rachmistrz spisowy ma nadany oficjalny identyfikator wydany przez Wojewódzkie Biuro Spisowe zawierający imię i nazwisko, numer, godło, informację o przetwarzaniu danych osobowych.

W naszej gminie rachmistrzem spisowym jest Pani Małgorzata Świątczak

Tożsamość rachmistrza można sprawdzić na infolinii spisowej pod numerem

22 279 99 99 i również poprzez aplikację dostępną na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/

Z uwagi na panującą pandemię koronawirusa, decyzją Generalnego Komisarza Spisowego rachmistrzowie nie będą realizować wywiadów bezpośrednich (i odwiedzać respondentów w domach) aż do odwołania. Osoby, które pukają do drzwi i podają się za rachmistrzów mogą być oszustami. Prosimy zgłaszać takie przypadki na policję.

WAŻNE! Osoby, które do momentu w którym skontaktował się z nimi rachmistrz spisowy nie dopełniły obowiązku spisowego muszą odpowiedzieć na pytania rachmistrza. Nie może wówczas odmówić mówiąc, że spisze się później z wykorzystaniem aplikacji czy Infolinii.

PAMIĘTAJMY, ŻE ZA ODMOWĘ UDZIELENIA ODPOWIEDZI BĄDŹ PODANIE DANYCH NIEZGODNYCH ZE STANEM FAKTYCZNYM GROZI KARA.

Rachmistrz nie zapyta o zarobki, oszczędności, cenne przedmioty w domu, numer konta, PIN do karty czy dane logowania do bankowości internetowej.

Takich pytań w formularzu spisowym nie ma!

 Informacja o metodach realizacji NSP2021_kwiecień.jpg (3.26 MB)

zwwgbar.jpg (3.31 MB)

CCI26032021.jpg (745 KB)