Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Z okazji Europejskiego Dnia Seniora, przypadającego na 20 października, pragnę złożyć wszystkim Seniorom – mieszkańcom gminy Bytoń, życzenia długich lat życia wypełnionych radością, ciepłem, szacunkiem oraz życzliwością najbliższych.

Życzę Państwu, aby dojrzały wiek był czasem aktywnym, pełnym pasji i możliwości spełniania marzeń.


/Artur Ruciński - Wójt Gminy Bytoń/

 

Gmina Bytoń, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytoniu w partnerstwie z Stowarzyszeniem Rozwoju Gminy Bytoń ogłasza nabór uczestników do projektu „Wzrost dostępności usług opiekuńczych na terenie Gminy Bytoń- edycja II ” informuje, że ogłasza nabór dla 6 kobiet oraz 8 mężczyzn do uczestnictwa w/w projekcie oraz 1 kobietę – u której będą świadczone usługi opiekuńcze w miejscu mieszkania .

 Projekt realizowany będzie od 01.10.2021 do 30.09.2023r.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bytoniu lub mailowo na adres gops@ugbyton.pl

Do projektu zapraszamy seniorów  - o uczestnictwie decydować będą kryteria rekrutacyjne podane w ogłoszeniu

Przypominamy, że w projekcie mogą uczestniczyć osoby w wieku powyżej 60 roku życia spełniające kryteria określone w regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz osoby niesamodzielne, czyli takie, które ze względu na wiek, czy stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki i wsparcia w samodzielnym wykonywaniu co najmniej jednej z podstawowych  czynności dnia codziennego np. sprzątania, robienia zakupów, czy załatwienia kontaktu z lekarzem.

 

Czas trwania naboru: od 18.10.2021r. do 26.10.2021r.

czytaj więcej

logotyp.jpg (13 KB)

„Termomodernizacja budynku Szkoły w Witowie”

Gmina Bytoń realizuje projekt nr RPKP.03.03.00-04-0017/19 pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły w Witowie”  współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Schemat: modernizacja energetyczna budynków publicznych w ramach polityki terytorialnej, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Istota projektu: przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest termomodernizacja budynku Szkoły w Witowie. W ramach projektu zrealizowano następujące prace z zakresu głębokiej i kompleksowej modernizacji energetycznej budynku publicznego: docieplenie ścian zewnętrznych (w tym ścian fundamentowych w obrębie cokołu), docieplenie stropodachu budynku głównego szkoły oraz likwidację przeciekania dachów poprzez wymianę pokrycia dachowego budynku głównego szkoły, sali gimnastycznej oraz budynku szatni, wymianę stolarki okiennej na nową, wymianę istniejącego kotła na nowy oraz wykonanie niezbędnych robót towarzyszących. Grupą docelową projektu są użytkownicy ww. budynku użyteczności publicznej, głównie mieszkańcy Gminy Bytoń.

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły w Witowie poprzez wykonanie prac termomodernizacyjnych. Realizacja projektu spowoduje ograniczenie zapotrzebowania na ciepło w budynku oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Planowana termomodernizacja umożliwi:

- zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię;

- zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku użyteczności publicznej;

- oszczędność energii w wyniku realizacji projektu termomodernizacyjnego;

- pozytywne oddziaływanie na środowisko na skutek zmniejszenia emisji głównych zanieczyszczeń powietrza (dwutlenek siarki, tlenki azotu, pyły, dwutlenek węgla);

- osiągnięcie odpowiedniego komfortu cieplnego pomieszczeń w obiekcie;

- poprawę warunków zdrowotnych i komfortu osób przebywających w budynku;

- utrzymanie we wszystkich pomieszczeniach temperatury i wilgotności umożliwiającej efektywne realizowanie funkcji budynku użyteczności publicznej o każdej porze roku;

- zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku i wynikającą z tego zwiększoną alokację środków na inne zadania Gminy.

Wartość projektu: 404 765,11 zł.

Wysokość dofinansowania z EFRR -  344 050,34 zł.

czytaj więcej

CEEB - złóż deklarację

(od 1 lipca 2021 r.)

 

1 lipca 2021 roku rusza powszechny spis źródeł ciepła, o którym musi pamiętać każdy właściciel lub zarządca budynku/lokalu który posiada źródło ciepła o mocy do 1 MW. Złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) jest obowiązkowe.

czytaj więcej

27 maja strona.jpg (431 KB)

Komunikat Prasowy

Konsultacje społeczne dokumentu określanego jako
projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej

czytaj więcej

CCI23042021_0001.jpg (377 KB)

CCI23042021.jpg (593 KB)