swiss https://www.vapesshop.de the big ten started fees are raised yet unfortunately customers continues to be feel valuable. thanks for visiting replicawatch.io. demanding output prerequisites usually are very long in addition to trusted the best wellreplicas in the world safeguard. balenciaga.to for sale to create truly professional high-level convoluted functionality pay attention to. each of the https://christiandior.to/ for sale is a master masterpiece. luxury https://www.noobfactory.to/ certainly is the earliest to brew a accomplish watch business.. find the cheap prices on https://www.redditwatches.com. Gmina Bytoń | Aktualności
Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

spoleczny.jpg (639 KB)

Gmina Bytoń, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytoniu w partnerstwie z Stowarzyszeniem Rozwoju Gminy Bytoń ogłasza nabór uczestników do projektu „Wzrost dostępności usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz w formie Klubu Seniora na terenie Gminy Bytoń”

Czas trwania naboru: od 14.02.2019 do 28.02.2019

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bytoniu

Do projektu zapraszamy dwie grupy osób:

 1. Seniorów - o uczestnictwie decydować będą kryteria rekrutacyjne podane w ogłoszeniu
 2. Kandydatki/ów na opiekunkę/ów osób niesamodzielnych – decyduje kolejność zgłoszeń

Przypominamy, że w projekcie mogą uczestniczyć osoby w wieku powyżej 60 roku życia (uczestnicy zajęć w klubie seniora). Zapraszamy do udziału osoby niesamodzielne, czyli takie, które ze względu na wiek, czy stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki i wsparcia w samodzielnym wykonywaniu co najmniej jednej z podstawowych  czynności dnia codziennego np. sprzątania, robienia zakupów, czy załatwienia kontaktu z lekarzem.

Dokumenty ogólne:

 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie seniorów i opiekuna
 2. Karta oceny formalnej dokumentów rekrutacyjnych
 3. Karta oceny merytorycznej dokumentów rekrutacyjnych

Dokumenty dla uczestnika Klubu Seniora:

 1. Formularz rekrutacyjny dla uczestnika klubu – załącznik nr 9
 2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 1
 3. Oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie gminy Bytoń – załącznik nr 2
 4. Oświadczenie o spełnianiu kryterium osoby niesamodzielnej – załącznik nr 3
 5. Oświadczenie o spełnianiu kryterium osoby zagrożonej ubóstwem i wykluczeniem społecznym – załącznik nr 4
 6. Oświadczenie o korzystaniu z PO PŻ – załącznik nr 5
 7. Oświadczenie o osiąganym dochodzie nieprzekraczającym 150 % właściwego kryterium dochodowego – załącznik nr 6
 8. Oświadczenie o samotnym prowadzeniu gospodarstwa domowego – załącznik nr 7
 9. Oświadczenie o zmieszkiwaniu na terenach zdegradowanych – załącznik nr 8

Dokumenty dla kandydatki/a na opiekunkę/na osób niesamodzielnych:

 1. Formularz rekrutacyjny dla opiekunki/a – załącznik nr 10
 2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 1
 3. Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu – załącznik nr 13

 

Osoby do kontaktu:

Urząd Gminy w Bytoniu

Paweł Betkier – tel.: 54 285 13 17

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytoniu

Roman Lewandowski – tel.: 54 285 13 27

 

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Bytoń 

Zygmunt Sosnowski – tel.: 608 134 608

 

 

 

Gmina Bytoń, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytoniu w partnerstwie z Stowarzyszeniem Rozwoju Gminy Bytoń w związku z realizacją projektu „Wzrost dostępności usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz w formie Klubu Seniora na terenie Gminy Bytoń”, informuje, iż ogłoszonym terminie naboru nie zgłosiły się żadne osoby chętne do uczestnictwa w powyższym projekcie. W związku powyższym podjęto decyzję o wyznaczeniu ponownego naboru.

Czas trwania naboru: od 10.03.2019 do 12.04.2019

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bytoniu

Do projektu zapraszamy seniorów  - o uczestnictwie decydować będą kryteria rekrutacyjne podane w ogłoszeniu

Przypominamy, że w projekcie mogą uczestniczyć osoby w wieku powyżej 60 roku życia spełniające kryteria określone w regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz osoby niesamodzielne, czyli takie, które ze względu na wiek, czy stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki i wsparcia w samodzielnym wykonywaniu co najmniej jednej z podstawowych  czynności dnia codziennego np. sprzątania, robienia zakupów, czy załatwienia kontaktu z lekarzem.

 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie seniorów i opiekuna
 2. Karta oceny formalnej dokumentów rekrutacyjnyc
 3. Karta oceny merytorycznej dokumentów rekrutacyjnych

  Dokumenty dla uczestnika Klubu Seniora:

  1. Formularz rekrutacyjny dla uczestnika klubu – załącznik nr 9
  2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 1
  3. Oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie gminy Bytoń – załącznik nr 2
  4. Oświadczenie o spełnianiu kryterium osoby niesamodzielnej – załącznik nr 3
  5. Oświadczenie o spełnianiu kryterium osoby zagrożonej ubóstwem i wykluczeniem społecznym – załącznik nr 4
  6. Oświadczenie o korzystaniu z PO PŻ – załącznik nr 5
  7. Oświadczenie o osiąganym dochodzie nieprzekraczającym 150 % właściwego kryterium dochodowego – załącznik nr 6
  8. Oświadczenie o samotnym prowadzeniu gospodarstwa domowego – załącznik nr 7
  9. Oświadczenie o zmieszkiwaniu na terenach zdegradowanych – załącznik nr 8

 

Osoby do kontaktu:

Urząd Gminy w Bytoniu

Paweł Betkier – tel.: 54 285 13 17

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytoniu

Roman Lewandowski – tel.: 54 285 13 27

 

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Bytoń 

Zygmunt Sosnowski – tel.: 608 134 608

******************************************************************

Gmina Bytoń, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytoniu w partnerstwie z Stowarzyszeniem Rozwoju Gminy Bytoń ogłasza nabór na:

 1. realizację usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu
 2. opiekunkę osób niesamodzielnych

 

w ramach projektu „Wzrost dostępności usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz w formie Klubu Seniora na terenie Gminy Bytoń”

Czas trwania naboru: od 30.09.2019 do 11.10.2019

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bytoniu.

Usługi opiekuńcze realizowane będą w miejscu zamieszkania 5 osób uczestników w/w projektu w okresie od października 2019 r. do stycznia 2021 r. w wymiarze co najmniej 80 godzin miesięcznie dla 4 kobiet i 1 mężczyzny przez 5 dni w tygodniu lub przez 7 dni w tygodniu jeśli zajdzie taka potrzeb, ilość godzin może ulec zmianie w zależności od potrzeb osób objętych usługami opiekuńczymi . – www.bip.ugbyton.pl

Dokumenty ogólne:

 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie seniorów i opiekuna
 2. Karta oceny formalnej dokumentów rekrutacyjnych
 3. Karta oceny merytorycznej dokumentów rekrutacyjnych

 

Dokumenty dla kandydatki/a na opiekunkę/na osób niesamodzielnych:

 

 1. Formularz rekrutacyjny dla opiekunki/a – załącznik nr 10
 2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 1
 3. Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu – załącznik nr 13

 

Gmina Bytoń, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytoniu w partnerstwie z Stowarzyszeniem Rozwoju Gminy Bytoń w związku z realizacją projektu „Wzrost dostępności usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz w formie Klubu Seniora na terenie Gminy Bytoń”, informuje, że ogłasza nabór uzupełniający dla 4 kobiet do Klubu Seniora.

Czas trwania naboru: od 19.02.2020 do 26.02.2020

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bytoniu

Do projektu zapraszamy seniorów  - o uczestnictwie decydować będą kryteria rekrutacyjne podane w ogłoszeniu

Przypominamy, że w projekcie mogą uczestniczyć osoby w wieku powyżej 60 roku życia spełniające kryteria określone w regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz osoby niesamodzielne, czyli takie, które ze względu na wiek, czy stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki i wsparcia w samodzielnym wykonywaniu co najmniej jednej z podstawowych  czynności dnia codziennego np. sprzątania, robienia zakupów, czy załatwienia kontaktu z lekarzem.

 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie seniorów i opiekuna
 2. Karta oceny formalnej dokumentów rekrutacyjnyc
 3. Karta oceny merytorycznej dokumentów rekrutacyjnych

  Dokumenty dla uczestnika Klubu Seniora:

  1. Formularz rekrutacyjny dla uczestnika klubu – załącznik nr 9
  2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 1
  3. Oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie gminy Bytoń – załącznik nr 2
  4. Oświadczenie o spełnianiu kryterium osoby niesamodzielnej – załącznik nr 3
  5. Oświadczenie o spełnianiu kryterium osoby zagrożonej ubóstwem i wykluczeniem społecznym – załącznik nr 4
  6. Oświadczenie o korzystaniu z PO PŻ – załącznik nr 5
  7. Oświadczenie o osiąganym dochodzie nieprzekraczającym 150 % właściwego kryterium dochodowego – załącznik nr 6
  8. Oświadczenie o samotnym prowadzeniu gospodarstwa domowego – załącznik nr 7
  9. Oświadczenie o zmieszkiwaniu na terenach zdegradowanych – załącznik nr 8

Osoby do kontaktu:

Urząd Gminy w Bytoniu

Paweł Betkier – tel.: 54 285 13 17

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytoniu

Roman Lewandowski – tel.: 54 285 13 27

 

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Bytoń 

Zygmunt Sosnowski – tel.: 608 134 608

**************************************************************

EFRR3.jpg (1.18 MB)

senior-plus-logo.jpg (716 KB)Gmina Bytoń, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytoniu w partnerstwie z Stowarzyszeniem Rozwoju Gminy Bytoń w związku z realizacją projektu „Wzrost dostępności usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz w formie Klubu Seniora na terenie Gminy Bytoń”, informuje, że ogłasza nabór uzupełniający - na usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 1 kobiey.

Czas trwania naboru: od 11.09.2020 do 18.09.2020

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bytoniu

Do projektu zapraszamy seniorów  - o uczestnictwie decydować będą kryteria rekrutacyjne podane w ogłoszeniu

Przypominamy, że w projekcie mogą uczestniczyć osoby w wieku powyżej 60 roku życia spełniające kryteria określone w regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz osoby niesamodzielne, czyli takie, które ze względu na wiek, czy stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki i wsparcia w samodzielnym wykonywaniu co najmniej jednej z podstawowych  czynności dnia codziennego np. sprzątania, robienia zakupów, czy załatwienia kontaktu z lekarzem.

 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie seniorów i opiekuna
 2. Karta oceny formalnej dokumentów rekrutacyjnyc
 3. Karta oceny merytorycznej dokumentów rekrutacyjnych

  Dokumenty dla uczestnika Klubu Seniora:

  1. Formularz rekrutacyjny dla uczestnika klubu – załącznik nr 9
  2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 1
  3. Oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie gminy Bytoń – załącznik nr 2
  4. Oświadczenie o spełnianiu kryterium osoby niesamodzielnej – załącznik nr 3
  5. Oświadczenie o spełnianiu kryterium osoby zagrożonej ubóstwem i wykluczeniem społecznym – załącznik nr 4
  6. Oświadczenie o korzystaniu z PO PŻ – załącznik nr 5
  7. Oświadczenie o osiąganym dochodzie nieprzekraczającym 150 % właściwego kryterium dochodowego – załącznik nr 6
  8. Oświadczenie o samotnym prowadzeniu gospodarstwa domowego – załącznik nr 7
  9. Oświadczenie o zmieszkiwaniu na terenach zdegradowanych – załącznik nr 8

Osoby do kontaktu:

Urząd Gminy w Bytoniu

Paweł Betkier – tel.: 54 285 13 17

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytoniu

Ewelina Lewandowska  – tel.: 54 285 13 27

 

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Bytoń 

Zygmunt Sosnowski – tel.: 608 134 608