Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Gmina Bytoń, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytoniu w partnerstwie z Stowarzyszeniem Rozwoju Gminy Bytoń ogłasza nabór uczestników do projektu „Wzrost dostępności usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz w formie Klubu Seniora na terenie Gminy Bytoń”

Czas trwania naboru: od 14.02.2019 do 28.02.2019

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bytoniu

Do projektu zapraszamy dwie grupy osób:

 1. Seniorów - o uczestnictwie decydować będą kryteria rekrutacyjne podane w ogłoszeniu
 2. Kandydatki/ów na opiekunkę/ów osób niesamodzielnych – decyduje kolejność zgłoszeń

Przypominamy, że w projekcie mogą uczestniczyć osoby w wieku powyżej 60 roku życia (uczestnicy zajęć w klubie seniora). Zapraszamy do udziału osoby niesamodzielne, czyli takie, które ze względu na wiek, czy stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki i wsparcia w samodzielnym wykonywaniu co najmniej jednej z podstawowych  czynności dnia codziennego np. sprzątania, robienia zakupów, czy załatwienia kontaktu z lekarzem.

Dokumenty ogólne:

 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie seniorów i opiekuna
 2. Karta oceny formalnej dokumentów rekrutacyjnych
 3. Karta oceny merytorycznej dokumentów rekrutacyjnych

Dokumenty dla uczestnika Klubu Seniora:

 1. Formularz rekrutacyjny dla uczestnika klubu – załącznik nr 9
 2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 1
 3. Oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie gminy Bytoń – załącznik nr 2
 4. Oświadczenie o spełnianiu kryterium osoby niesamodzielnej – załącznik nr 3
 5. Oświadczenie o spełnianiu kryterium osoby zagrożonej ubóstwem i wykluczeniem społecznym – załącznik nr 4
 6. Oświadczenie o korzystaniu z PO PŻ – załącznik nr 5
 7. Oświadczenie o osiąganym dochodzie nieprzekraczającym 150 % właściwego kryterium dochodowego – załącznik nr 6
 8. Oświadczenie o samotnym prowadzeniu gospodarstwa domowego – załącznik nr 7
 9. Oświadczenie o zmieszkiwaniu na terenach zdegradowanych – załącznik nr 8

Dokumenty dla kandydatki/a na opiekunkę/na osób niesamodzielnych:

 1. Formularz rekrutacyjny dla opiekunki/a – załącznik nr 10
 2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 1
 3. Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu – załącznik nr 13

 

Osoby do kontaktu:

Urząd Gminy w Bytoniu

Paweł Betkier – tel.: 54 285 13 17

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytoniu

Roman Lewandowski – tel.: 54 285 13 27

 

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Bytoń 

Zygmunt Sosnowski – tel.: 608 134 608