Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

 

001.jpg (5 KB) Ograniczenia w pracy Urzędu Gminy Bytoń.

Na podstawie §8 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego (Dz.U.poz.433), w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich mieszkańców informujemy, że od dnia17 marca br. do odwołania zmienia się zasady przyjmowania klientów w Urzędzie Gminy w Bytoniu:

  1. Wszystkie wcześniej umówione wizyty w zakresie spraw załatwianych przez wydziały Urzędu zostały anulowane. Wstrzymuje się również rezerwację nowych wizyt.

W wyjątkowych sytuacjach prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny z wydziałem merytorycznym załatwiającym sprawę.

  1. W zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych wszystkich klientów, którzy chcą skorzystać z prawa zapoznania się z materiałem dowodowym uprzejmie prosi się o uprzedni kontakt tel. 54 285 13 17 , Fax 54 285 13 77

    e-mail: sekretarz@ugbyton.pl

  2. W zakresie USC, Ewidencji Ludności:

Ewidencja ludności i USC załatwiają tylko sprawy pilne (m.in. zgłoszenie zgonu, pilne wydanie dowodu osobistego). W innych sprawach z zakresu spraw obywatelskich prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr 54 285 13 17 wew. 21 , e-mail: usc@ugbyton.pl

Odbiór gotowych dokumentów tylko w wyjątkowych sytuacjach po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym – numery poniżej.

Jeśli załatwienie sprawy wymaga przyjścia do urzędu prosimy o kierowanie się wyłącznie do pracownika merytorycznego, gdzie udzieli wszelkich informacji dotyczących załatwianej sprawy.

W celu załatwienia spraw urzędowych prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy, a korespondencję prosimy kierować za pośrednictwem portalu E-PUAP lub drogą pocztową na adres Urzędu: Urząd Gminy Bytoń , Bytoń 72 , 88-231 Bytoń

Zachęcamy do korzystania z portalu E-PUAP. Informacje o tym, jak załatwiać sprawy urzędowe przez internet, dostępne są tutaj: www.epuap.gov.pl

Aby potwierdzić profil zaufany nie trzeba udawać się do Urzędu, wystarczy zrobić to za pośrednictwem bankowości elektronicznej – na stronie www.pz.gov.pl

W wyjątkowych sytuacjach (nawet poza godzinami pracy urzędu) prosimy o kontakt telefoniczny 506 650 248

002.jpg (4 KB) Załatw sprawę korespondencyjnie

Regulowanie płatności zalecamy dokonywać poprzez systemy bankowości elektronicznej

Od dnia 17.03.2020 r. (wtorek) do odwołania zamyka się kasę do bezpośrednich wpłat. Prosimy o dokonywanie wpłat przelewem na konta podane poniżej:

1.Wpłaty z tytułu podatków (podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu, podatek rolny i leśny, opłata od posiadania psów, opłata za zajęcie pasa drogowego, odsetki od nieterminowych wpłat ww. należności) należy dokonywać na rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim. 42 9551 0002 0000 0983 2003 0010

2.Wpłaty za odpady komunalne:

Wpłaty za odpady komunalne można dokonać z własnego konta bankowego lub przelewu może dokonywać osoba trzecia. Należy pamiętać, by w tytule przelewu wpisać: za kogo dokonuje się wpłaty, adres gdzie powstają odpady komunalne i okres którego dotyczy wpłata (np. imię i nazwisko, miejscowość, za m-c ...). Wpłaty za odpady komunalne należy dokonywać na rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim. 43 9551 0002 0000 0983 2010 0220

3.Wpłaty z tytułu dochodów podstawowych (opłata skarbowa, targowa, za użytkowanie wieczyste gruntów gminy, sprzedaż nieruchomości gminy, opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy, wpłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu i inne opłaty) należy dokonywać na rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim. 42 9551 0002 0000 0983 2003 0010

Przypominamy o możliwości wpłaty podatku na rachunek bankowy Urzędu zarówno przez podatnika, jak też inną osobę, która takie możliwości posiada. Wystarczy tylko w tytule wpisać kogo wpłata dotyczy lub podać numer decyzji.

Odczyty wodomierzy prosimy przekazywać telefonicznie tel. 54-285-13-17 wew. 28 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: podatki@ugbyton.pl podając imię i nazwisko, adres i stan licznika.Poniżej podajemy adresy e-mailowe oraz numery telefonów do poszczególnych Wydziałów Urzędu Gminy Bytoń.

Wójt Gminy

e-mail: wojt@ugbyton.pl , tel. 54 285 13 77 kom 506 650 248

Sekretarz Gminy

e-mail: sekretarz@ugbyton.pl , tel. 54 285 13 77

Skarbnik Gminy

e-mail: skarbnik@ugbyton.pl , tel. 54 285 13 77 wew. 19

Sekretariat Urzędu Gminy

e-mail: sekretariat@ugbyton.pl , tel. 54 285 13 17 wew. 31

Urząd Stanu Cywilnego , Ewidencja Ludności , Dowody Osobiste

e-mail: usc@ugbyton.pl , tel. 54 285 13 17 wew. 21

Woda, Kanalizacja, Gospodarka Odpadami

e-mail: podatki@ugbyton.pl , tel. 54 285 13 17 wew. 28

Kasa, Podatki

e-mail: podatki@ugbyton.pl , tel. 54 285 13 17 wew. 28

Rolnictwo

e-mail: rolnictwo@ugbyton.pl , tel. 54 285 13 17 wew. 14

Działalność Gospodarcza, Planowanie Przestrzenne

e-mail: budownictwo@ugbyton.pl , tel. 54 285 13 17 wew. 17

Wydział Infrastruktury i Inwestycji

e-mail: inwestycje@ugbyton.pl , tel. 54 285 13 17 wew. 20

Wydział Finansowy

e-mail: finanse@ugbyton.pl , tel. 54 285 13 17 wew. 19Biuro Organizacji, Kadr i obsługi Rady Gminy

e-mail: sekretariat@ugbyton.pl , tel. 54 285 13 17 wew. 16

Biuro informatyki, bezpieczeństwa informatycznego

e-mail: admin@ugbyton.pl , tel. 54 285 13 17 wew. 26Kierowenik GOPS

e-mail: gops@ugbyton.pl , tel. 54 285 13 27 wew. 23

Wydział Pomoc y Społecznej

e-mail: gops@ugbyton.pl , tel. 54 285 13 27 wew. 24

Wydział Świadczeń Rodzinnych (500+)

e-mail: gops@ugbyton.pl , tel. 54 285 13 27 wew. 27

Księgowość GOPS

e-mail: gops@ugbyton.pl , tel. 54 285 13 27 wew. 29Księgowość Szkół

e-mail: spmorzyce@ugbyton.pl , tel. 54 285 13 17 wew. 18Prosimy o wyrozumiałość i jednocześnie zapewniamy, że dołożymy starań, by Państwa sprawy były załatwione sprawnie i terminowo. Wszelkie wprowadzone obostrzenia podyktowane są wyłącznie troską o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo.

Jednocześnie po raz kolejny apelujemy do wszystkich mieszkańców o rygorystyczne przestrzeganie w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń. Czas zawieszenia zajęć w szkole to czas przebywania uczniów w domu! Prosimy rodziców o ograniczenie kontaktów dzieci z rówieśnikami i osobami starszymi. Apelujemy o rozsądne zachowanie, ograniczenie przebywania w miejscach publicznych i nielekceważenie zagrożenia!

003.jpg (7 KB)

Wójt Gminy Bytoń.jpg (950 KB)

babcia-dziadek.jpg (1.72 MB)