swiss https://www.vapesshop.de the big ten started fees are raised yet unfortunately customers continues to be feel valuable. thanks for visiting replicawatch.io. demanding output prerequisites usually are very long in addition to trusted the best wellreplicas in the world safeguard. balenciaga.to for sale to create truly professional high-level convoluted functionality pay attention to. each of the https://christiandior.to/ for sale is a master masterpiece. luxury https://www.noobfactory.to/ certainly is the earliest to brew a accomplish watch business.. find the cheap prices on https://www.redditwatches.com. Gmina Bytoń | Aktualności
Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Powszechny Spis Rolny 2020 (1).jpg (2.30 MB)

ludzie.jpg (242 KB)

 

Wójt Gminy Bytoń – Gminny Komisarz Spisowy

ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych 

w Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r.

 

Na podstawie art. 20 ust. 4  ustawy z dnia 31 lica 2019 roku o powszechnym spisie rolnym  w 2020 roku (Dz. U. poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do spisu rolnego na terenie Gminy Bytoń. Powszechny spis rolny odbędzie się w dniach od 1 września 2020 r do 30 listopada 2020 r.

Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełnić następujące warunki:

 • być pełnoletnim,
 • zamieszkiwać na terenie Gminy Bytoń,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 • nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe umiejętności:

 • posiadanie umiejętności obsługi komputera i funkcjonowania obsługi GPS,
 • praktyczna umiejętność korzystania z map cyfrowych,                 
 • pełna sprawność fizyczna,
 • komunikatywność i umiejętności interpersonalne (łatwe nawiązywanie kontaktów, skuteczne komunikowanie się, asertywność),
 • obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy,
 • posiadanie prawa jazdy kat. B.                    

            

Informacje ważne dla osób składających oferty:

 • kandydat na rachmistrza musi przejść szkolenie, zakończone egzaminem testowym,
 • rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych, za które otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt. 2 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: od 15 czerwca 2020 r do 8 lipca 2020 r.

Wymagane dokumenty:

 • Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:  
 • imienia i nazwiska,
 • adresu zamieszkania,
 • telefonu,
 • adresu email.
 • Oświadczenie o spełnianiu wymagania pkt. 1-4 kandydata na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie winno zawierać klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (oświadczenie w załączeniu).
 • Oświadczenie o spełnianiu wymogu niekaralności, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (oświadczenie w załączeniu).

Miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie (pok. 207) w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres Urząd Gminy Bytoń, Bytoń 72, 88-231 Bytoń, z dopiskiem: „Nabór na rachmistrza terenowego – Powszechny spis rolny 2020 r.” (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).

Uwagi:   
Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Do pobrania: