Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

„Adaptacja poddasza świetlicy wiejskiej w Stróżewie dla potrzeb funkcjonowania Klubu Seniora wraz z zagospodarowaniem otoczenia obiektu”

Gmina Bytoń realizuje projekt nr RPKP. 07.01.00-04-0089/20 pn. „Adaptacja poddasza świetlicy wiejskiej w Stróżewie dla potrzeb funkcjonowania Klubu Seniora wraz z zagospodarowaniem otoczenia obiektu”, współfinansowany         z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 07.01.00 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Istota projektu: przedmiotem projektu jest adaptacja poddasza budynku świetlicy wiejskiej w Stróżewie dla potrzeb funkcjonowania Klubu Seniora wraz z zagospodarowaniem otoczenia na potrzeby integracji społeczności lokalnej – stworzenie bazy do prowadzenia zajęć aktywizujących dla mieszkańców Gminy Bytoń, a w szczególności sołectw Stróżewo, Nowy Dwór i Bytoń.

Grupą docelową projektu są mieszkańcy Gminy Bytoń.

Celem projektu jest ożywienie społeczne i gospodarcze gminy Bytoń w wyniku adaptacji poddasza świetlicy wiejskiej w Stróżewie dla potrzeb funkcjonowania Klubu Seniora oraz zagospodarowania otoczenia obiektu. W zaadaptowanym pomieszczeniu powstanie sala szkoleniowa wraz z zapleczem sanitarnym              i wyposażeniem.

Otoczenie obiektu zostanie zagospodarowane w celu umożliwienia wykonania funkcji integracyjnych zaplanowanych w projektach. Świetlica i jej zagospodarowane otoczenie będzie optymalnym miejscem do realizacji              projektów zaplanowanych przy wsparciu z EFS (zgodnie z zapisami Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bytoń na lata 2015– 2022).

Wartość projektu: 937 000 zł.

Wysokość dofinansowania z EFRR -  890 150 zł.