Gmina Bytoń | Aktualności
Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

dfdf.png (42 KB)

 Przedszkole na start!

Gmina Bytoń realizuje projekt „Przedszkole na start!” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.1 Wychowanie przedszkolne w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Cel szczegółowy PI RPO: Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie 20 dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego w okresie V.18 – VIII.19 (bieżące funkcjonowanie 12 miesięcy) w nowo utworzonym OWP w Morzycach dla których organem prowadzącym jest Gmina Bytoń.

Projekt zakłada realizację 3 zadań:

- Zadanie 1: utworzenie 20 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w OWP w Morzycach. W ramach zadania planuje się również m.in. dofinansowanie bieżącej działalności nowo utworzonego

oddziału przedszkolnego przez okres 12 miesięcy, zakup doposażenia i pomocy dydaktycznych, dostosowanie lub adaptacja pomieszczeń w tym do wymogów budowlanych, sanitarno-higienicznych, zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania.

- Zadanie 2: Rozszerzenie oferty OWP o zajęcia dodatkowe w OWP w Morzycach – grupowe i indywidualne z zakresu logopedii, z psychologiem oraz zajęć z zakresu kompetencji społeczno-emocjonalnych.

- Zadanie 3: Doskonalenie kompetencji nauczycieli OWP w Morzycach. W ramach zadania podniesienie kompetencji 1 nauczycielki wychowania przedszkolnego, poprzez udział w kursie podnoszącym kompetencje zawodowe.

Grupa docelowa: 20 dzieci w wieku przedszkolnym (8 dziewczynek i 12 chłopców), 1 ośrodek wychowania przedszkolnego, 1 nauczycielka OWP w Morzycach – osoby mieszkające lub pracujące lub uczące się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Główne rezultaty: utworzenie 20 miejscy wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Bytoń, wyposażenie 1 OWP, zrealizowanie 190h zajęć dodatkowych, podniesienie kompetencji 1 nauczycielki zatrudnionej w OWP w Morzycach.

Wartość projektu: 240 000, 00 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: dofinansowanie w kwocie 204 000,00 zł.