Gmina Bytoń | Aktualności
Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

spoleczny.jpg (639 KB)

Gmina Bytoń, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytoniu w partnerstwie z Stowarzyszeniem Rozwoju Gminy Bytoń ogłasza nabór uczestników do projektu „Wzrost dostępności usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz w formie Klubu Seniora na terenie Gminy Bytoń”

Czas trwania naboru: od 14.02.2019 do 28.02.2019

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bytoniu

Do projektu zapraszamy dwie grupy osób:

 1. Seniorów - o uczestnictwie decydować będą kryteria rekrutacyjne podane w ogłoszeniu
 2. Kandydatki/ów na opiekunkę/ów osób niesamodzielnych – decyduje kolejność zgłoszeń

Przypominamy, że w projekcie mogą uczestniczyć osoby w wieku powyżej 60 roku życia (uczestnicy zajęć w klubie seniora). Zapraszamy do udziału osoby niesamodzielne, czyli takie, które ze względu na wiek, czy stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki i wsparcia w samodzielnym wykonywaniu co najmniej jednej z podstawowych  czynności dnia codziennego np. sprzątania, robienia zakupów, czy załatwienia kontaktu z lekarzem.

Dokumenty ogólne:

 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie seniorów i opiekuna
 2. Karta oceny formalnej dokumentów rekrutacyjnych
 3. Karta oceny merytorycznej dokumentów rekrutacyjnych

Dokumenty dla uczestnika Klubu Seniora:

 1. Formularz rekrutacyjny dla uczestnika klubu – załącznik nr 9
 2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 1
 3. Oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie gminy Bytoń – załącznik nr 2
 4. Oświadczenie o spełnianiu kryterium osoby niesamodzielnej – załącznik nr 3
 5. Oświadczenie o spełnianiu kryterium osoby zagrożonej ubóstwem i wykluczeniem społecznym – załącznik nr 4
 6. Oświadczenie o korzystaniu z PO PŻ – załącznik nr 5
 7. Oświadczenie o osiąganym dochodzie nieprzekraczającym 150 % właściwego kryterium dochodowego – załącznik nr 6
 8. Oświadczenie o samotnym prowadzeniu gospodarstwa domowego – załącznik nr 7
 9. Oświadczenie o zmieszkiwaniu na terenach zdegradowanych – załącznik nr 8

Dokumenty dla kandydatki/a na opiekunkę/na osób niesamodzielnych:

 1. Formularz rekrutacyjny dla opiekunki/a – załącznik nr 10
 2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 1
 3. Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu – załącznik nr 13

 

Osoby do kontaktu:

Urząd Gminy w Bytoniu

Paweł Betkier – tel.: 54 285 13 17

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytoniu

Roman Lewandowski – tel.: 54 285 13 27

 

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Bytoń 

Zygmunt Sosnowski – tel.: 608 134 608

 

 

 

Gmina Bytoń, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytoniu w partnerstwie z Stowarzyszeniem Rozwoju Gminy Bytoń w związku z realizacją projektu „Wzrost dostępności usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz w formie Klubu Seniora na terenie Gminy Bytoń”, informuje, iż ogłoszonym terminie naboru nie zgłosiły się żadne osoby chętne do uczestnictwa w powyższym projekcie. W związku powyższym podjęto decyzję o wyznaczeniu ponownego naboru.

Czas trwania naboru: od 10.03.2019 do 12.04.2019

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bytoniu

Do projektu zapraszamy seniorów  - o uczestnictwie decydować będą kryteria rekrutacyjne podane w ogłoszeniu

Przypominamy, że w projekcie mogą uczestniczyć osoby w wieku powyżej 60 roku życia spełniające kryteria określone w regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz osoby niesamodzielne, czyli takie, które ze względu na wiek, czy stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki i wsparcia w samodzielnym wykonywaniu co najmniej jednej z podstawowych  czynności dnia codziennego np. sprzątania, robienia zakupów, czy załatwienia kontaktu z lekarzem.

 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie seniorów i opiekuna
 2. Karta oceny formalnej dokumentów rekrutacyjnyc
 3. Karta oceny merytorycznej dokumentów rekrutacyjnych

  Dokumenty dla uczestnika Klubu Seniora:

  1. Formularz rekrutacyjny dla uczestnika klubu – załącznik nr 9
  2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 1
  3. Oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie gminy Bytoń – załącznik nr 2
  4. Oświadczenie o spełnianiu kryterium osoby niesamodzielnej – załącznik nr 3
  5. Oświadczenie o spełnianiu kryterium osoby zagrożonej ubóstwem i wykluczeniem społecznym – załącznik nr 4
  6. Oświadczenie o korzystaniu z PO PŻ – załącznik nr 5
  7. Oświadczenie o osiąganym dochodzie nieprzekraczającym 150 % właściwego kryterium dochodowego – załącznik nr 6
  8. Oświadczenie o samotnym prowadzeniu gospodarstwa domowego – załącznik nr 7
  9. Oświadczenie o zmieszkiwaniu na terenach zdegradowanych – załącznik nr 8

 

Osoby do kontaktu:

Urząd Gminy w Bytoniu

Paweł Betkier – tel.: 54 285 13 17

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytoniu

Roman Lewandowski – tel.: 54 285 13 27

 

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Bytoń 

Zygmunt Sosnowski – tel.: 608 134 608

******************************************************************

Gmina Bytoń, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytoniu w partnerstwie z Stowarzyszeniem Rozwoju Gminy Bytoń ogłasza nabór na:

 1. realizację usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu
 2. opiekunkę osób niesamodzielnych

 

w ramach projektu „Wzrost dostępności usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz w formie Klubu Seniora na terenie Gminy Bytoń”

Czas trwania naboru: od 30.09.2019 do 11.10.2019

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bytoniu.

Usługi opiekuńcze realizowane będą w miejscu zamieszkania 5 osób uczestników w/w projektu w okresie od października 2019 r. do stycznia 2021 r. w wymiarze co najmniej 80 godzin miesięcznie dla 4 kobiet i 1 mężczyzny przez 5 dni w tygodniu lub przez 7 dni w tygodniu jeśli zajdzie taka potrzeb, ilość godzin może ulec zmianie w zależności od potrzeb osób objętych usługami opiekuńczymi . – www.bip.ugbyton.pl

Dokumenty ogólne:

 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie seniorów i opiekuna
 2. Karta oceny formalnej dokumentów rekrutacyjnych
 3. Karta oceny merytorycznej dokumentów rekrutacyjnych

 

Dokumenty dla kandydatki/a na opiekunkę/na osób niesamodzielnych:

 

 1. Formularz rekrutacyjny dla opiekunki/a – załącznik nr 10
 2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 1
 3. Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu – załącznik nr 13

 

Gmina Bytoń, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytoniu w partnerstwie z Stowarzyszeniem Rozwoju Gminy Bytoń w związku z realizacją projektu „Wzrost dostępności usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz w formie Klubu Seniora na terenie Gminy Bytoń”, informuje, że ogłasza nabór uzupełniający dla 4 kobiet do Klubu Seniora.

Czas trwania naboru: od 19.02.2020 do 26.02.2020

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bytoniu

Do projektu zapraszamy seniorów  - o uczestnictwie decydować będą kryteria rekrutacyjne podane w ogłoszeniu

Przypominamy, że w projekcie mogą uczestniczyć osoby w wieku powyżej 60 roku życia spełniające kryteria określone w regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz osoby niesamodzielne, czyli takie, które ze względu na wiek, czy stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki i wsparcia w samodzielnym wykonywaniu co najmniej jednej z podstawowych  czynności dnia codziennego np. sprzątania, robienia zakupów, czy załatwienia kontaktu z lekarzem.

 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie seniorów i opiekuna
 2. Karta oceny formalnej dokumentów rekrutacyjnyc
 3. Karta oceny merytorycznej dokumentów rekrutacyjnych

  Dokumenty dla uczestnika Klubu Seniora:

  1. Formularz rekrutacyjny dla uczestnika klubu – załącznik nr 9
  2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 1
  3. Oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie gminy Bytoń – załącznik nr 2
  4. Oświadczenie o spełnianiu kryterium osoby niesamodzielnej – załącznik nr 3
  5. Oświadczenie o spełnianiu kryterium osoby zagrożonej ubóstwem i wykluczeniem społecznym – załącznik nr 4
  6. Oświadczenie o korzystaniu z PO PŻ – załącznik nr 5
  7. Oświadczenie o osiąganym dochodzie nieprzekraczającym 150 % właściwego kryterium dochodowego – załącznik nr 6
  8. Oświadczenie o samotnym prowadzeniu gospodarstwa domowego – załącznik nr 7
  9. Oświadczenie o zmieszkiwaniu na terenach zdegradowanych – załącznik nr 8

Osoby do kontaktu:

Urząd Gminy w Bytoniu

Paweł Betkier – tel.: 54 285 13 17

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytoniu

Roman Lewandowski – tel.: 54 285 13 27

 

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Bytoń 

Zygmunt Sosnowski – tel.: 608 134 608

**************************************************************

EFRR3.jpg (1.18 MB)

senior-plus-logo.jpg (716 KB)Gmina Bytoń, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytoniu w partnerstwie z Stowarzyszeniem Rozwoju Gminy Bytoń w związku z realizacją projektu „Wzrost dostępności usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz w formie Klubu Seniora na terenie Gminy Bytoń”, informuje, że ogłasza nabór uzupełniający - na usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 1 kobiey.

Czas trwania naboru: od 11.09.2020 do 18.09.2020

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bytoniu

Do projektu zapraszamy seniorów  - o uczestnictwie decydować będą kryteria rekrutacyjne podane w ogłoszeniu

Przypominamy, że w projekcie mogą uczestniczyć osoby w wieku powyżej 60 roku życia spełniające kryteria określone w regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz osoby niesamodzielne, czyli takie, które ze względu na wiek, czy stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki i wsparcia w samodzielnym wykonywaniu co najmniej jednej z podstawowych  czynności dnia codziennego np. sprzątania, robienia zakupów, czy załatwienia kontaktu z lekarzem.

 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie seniorów i opiekuna
 2. Karta oceny formalnej dokumentów rekrutacyjnyc
 3. Karta oceny merytorycznej dokumentów rekrutacyjnych

  Dokumenty dla uczestnika Klubu Seniora:

  1. Formularz rekrutacyjny dla uczestnika klubu – załącznik nr 9
  2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 1
  3. Oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie gminy Bytoń – załącznik nr 2
  4. Oświadczenie o spełnianiu kryterium osoby niesamodzielnej – załącznik nr 3
  5. Oświadczenie o spełnianiu kryterium osoby zagrożonej ubóstwem i wykluczeniem społecznym – załącznik nr 4
  6. Oświadczenie o korzystaniu z PO PŻ – załącznik nr 5
  7. Oświadczenie o osiąganym dochodzie nieprzekraczającym 150 % właściwego kryterium dochodowego – załącznik nr 6
  8. Oświadczenie o samotnym prowadzeniu gospodarstwa domowego – załącznik nr 7
  9. Oświadczenie o zmieszkiwaniu na terenach zdegradowanych – załącznik nr 8

Osoby do kontaktu:

Urząd Gminy w Bytoniu

Paweł Betkier – tel.: 54 285 13 17

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytoniu

Ewelina Lewandowska  – tel.: 54 285 13 27

 

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Bytoń 

Zygmunt Sosnowski – tel.: 608 134 608