Gmina Bytoń | Aktualności
Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

aaaaaa.jpg (631 KB)

 

Gmina Bytoń ogłasza 2 nabór uzupełniający uczestników do projektu pn. Kursy edukacyjne-stworzenie możliwości zdobycia kwalifikacji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2014 – 2020, Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020

Nabór uzupełniający do projektu przewidziany jest dla :

 1 kobiety biernej zawodowo, oraz 2 mężczyzn biernych zawodowo.

 

Realizatorem projektu jest Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytoniu

Celem projektu jest aktywna integracja 10 osób ( 6 kobiet, 4 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem w obszarze społecznym i zawodowym, zwiększającą zatrudnienie 3 osób z terenu Gminy Bytoń(woj. kujawsko-pomorskie) w okresie od sierpnia 2020 roku do stycznia 2022

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O UDZIAŁ W PROJEKCIE:

 • osoby zamieszkałe lub uczące się na terenie Gminy Bytoń
 • bezrobotne
 • nieaktywne zawodowo
 • zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 • osoby z terenu gminy Bytoń
 • niepełnosprawne
 • korzystające z pomocy społecznej lub POPŻ

CO OFERUJEMY W RAMACH PROJEKTU:

 • spotkania z doradcą zawodowym
 • spotkania z psychologiem
 • spotkania z prawnikiem
 • warsztaty/szkolenia
 • przeprowadzenie badań lekarskich
 • wsparcie z OPS -praca socjalna
 • pomoc finansowa -zasiłki celowe
 • stypendium szkoleniowe
 • kursy zawodowe
 • wyjazdy integracyjne

Okres realizacji projektu: 01.08.2020 do 31.01.2022 r.

Wartość projektu: 153 712,26zł
Dofinansowanie projektu z UE: 130 655,42zł
Realizator projektu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytoniu
 
UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Szczegóły dotyczące zasad rekrutacji zostały podane w Regulaminie Rekrutacji.

Uprzejmie prosimy o szczegółowe zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji oraz załącznikami do Regulaminu.

 

Z chwilą zakwalifikowania się do projektu uczestnik jest zobowiązany o dostarczenie wypełnionej deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenia uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – dokumenty te będą dostępne w GOPS, Biurze Projektu na parterze Urzędu Gminy w Bytoniu siedziba GOPS w Bytoniu biuro numer 02 i na stronie internetowej http://ugbyton.pl

 

Termin składania formularzy zgłoszeniowych: od 12 pażdziernika  2020 do 19 października 2020 r.

Załączniki:

Dokumenty ogólne:

 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa
 2. Karta oceny formalnej dokumentów rekrutacyjnych
 3. Karta oceny merytorycznej dokumentów rekrutacyjnych

Dokumenty dla uczestnika:

 1. Deklaracja uczestnictwa załacznik nr 1
 2. Oświadczenie o wyrazaniu zgody na przetważanie danych osobowych załacznik nr 2
 3. Zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku załacznik nr 3
 4. Oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie Gminy Bytoń załacznik nr 4
 5. Oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie zdegradowanym załącznik nr 5
 6. Oświadczenie o przynależności do mniejszości narodowej załacznik nr 6
 7. Oświadczenie o bezdomności załacznik nr 7
 8. Oświadczenie o niepełnosprawnosci załacznik nr 8
 9. Oświadczenie o korzystaniu z POPŻ załącznik nr 9
 10. Oświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej załacznik nr 10
 11. Oświadczenie o spełnieniu kryterium osoby zagrozonej ubóstwem i wykluczeniem załacznik nr 11
 12. Formularz rekutacyjny załącznik nr 12

 

OSOBY DO KONTAKTU

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytoniu.

 

 

aaaaaa.jpg (631 KB)

 

Gmina Bytoń ogłasza nabór uzupełniający uczestników do projektu pn. Kursy edukacyjne-stworzenie możliwości zdobycia kwalifikacji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2014 – 2020, Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020

Nabór uzupełniający do projektu przewidziany jest dla :

 1 kobiety biernej zawodowo, oraz 2 mężczyzn biernych zawodowo.

 

Realizatorem projektu jest Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytoniu

Celem projektu jest aktywna integracja 10 osób ( 6 kobiet, 4 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem w obszarze społecznym i zawodowym, zwiększającą zatrudnienie 3 osób z terenu Gminy Bytoń(woj. kujawsko-pomorskie) w okresie od sierpnia 2020 roku do stycznia 2022

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O UDZIAŁ W PROJEKCIE:

 • osoby zamieszkałe lub uczące się na terenie Gminy Bytoń
 • bezrobotne
 • nieaktywne zawodowo
 • zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 • osoby z terenu gminy Bytoń
 • niepełnosprawne
 • korzystające z pomocy społecznej lub POPŻ

CO OFERUJEMY W RAMACH PROJEKTU:

 • spotkania z doradcą zawodowym
 • spotkania z psychologiem
 • spotkania z prawnikiem
 • warsztaty/szkolenia
 • przeprowadzenie badań lekarskich
 • wsparcie z OPS -praca socjalna
 • pomoc finansowa -zasiłki celowe
 • stypendium szkoleniowe
 • kursy zawodowe
 • wyjazdy integracyjne

Okres realizacji projektu: 01.08.2020 do 31.01.2022 r.

Wartość projektu: 153 712,26zł
Dofinansowanie projektu z UE: 130 655,42zł
Realizator projektu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytoniu
 
UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Szczegóły dotyczące zasad rekrutacji zostały podane w Regulaminie Rekrutacji.

Uprzejmie prosimy o szczegółowe zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji oraz załącznikami do Regulaminu.

 

Z chwilą zakwalifikowania się do projektu uczestnik jest zobowiązany o dostarczenie wypełnionej deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenia uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – dokumenty te będą dostępne w GOPS, Biurze Projektu na parterze Urzędu Gminy w Bytoniu siedziba GOPS w Bytoniu biuro numer 02 i na stronie internetowej http://ugbyton.pl

 

Termin składania formularzy zgłoszeniowych: od 11 września  2020 do 18 września 2020 r.

Załączniki:

Dokumenty ogólne:

 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa
 2. Karta oceny formalnej dokumentów rekrutacyjnych
 3. Karta oceny merytorycznej dokumentów rekrutacyjnych

Dokumenty dla uczestnika:

 1. Deklaracja uczestnictwa załacznik nr 1
 2. Oświadczenie o wyrazaniu zgody na przetważanie danych osobowych załacznik nr 2
 3. Zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku załacznik nr 3
 4. Oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie Gminy Bytoń załacznik nr 4
 5. Oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie zdegradowanym załącznik nr 5
 6. Oświadczenie o przynależności do mniejszości narodowej załacznik nr 6
 7. Oświadczenie o bezdomności załacznik nr 7
 8. Oświadczenie o niepełnosprawnosci załacznik nr 8
 9. Oświadczenie o korzystaniu z POPŻ załącznik nr 9
 10. Oświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej załacznik nr 10
 11. Oświadczenie o spełnieniu kryterium osoby zagrozonej ubóstwem i wykluczeniem załacznik nr 11
 12. Formularz rekutacyjny załącznik nr 12

 

OSOBY DO KONTAKTU

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytoniu.

aaaaaa.jpg (631 KB)

 

Gmina Bytoń ogłasza nabór uczestników do projektu pn. Kursy edukacyjne-stworzenie możliwości zdobycia kwalifikacji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2014 – 2020, Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020

Realizatorem projektu jest Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytoniu

Celem projektu jest aktywna integracja 10 osób ( 6 kobiet, 4 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem w obszarze społecznym i zawodowym, zwiększającą zatrudnienie 3 osób z terenu Gminy Bytoń(woj. kujawsko-pomorskie) w okresie od sierpnia 2020 roku do stycznia 2022

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O UDZIAŁ W PROJEKCIE:

 • osoby zamieszkałe lub uczące się na terenie Gminy Bytoń
 • bezrobotne
 • nieaktywne zawodowo
 • zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 • osoby z terenu gminy Bytoń
 • niepełnosprawne
 • korzystające z pomocy społecznej lub POPŻ

CO OFERUJEMY W RAMACH PROJEKTU:

 • spotkania z doradcą zawodowym
 • spotkania z psychologiem
 • spotkania z prawnikiem
 • warsztaty/szkolenia
 • przeprowadzenie badań lekarskich
 • wsparcie z OPS -praca socjalna
 • pomoc finansowa -zasiłki celowe
 • stypendium szkoleniowe
 • kursy zawodowe
 • wyjazdy integracyjne

Okres realizacji projektu: 01.08.2020 do 31.01.2022 r.

Wartość projektu: 153 712,26zł
Dofinansowanie projektu z UE: 130 655,42zł
Realizator projektu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytoniu
 
UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Szczegóły dotyczące zasad rekrutacji zostały podane w Regulaminie Rekrutacji.

Uprzejmie prosimy o szczegółowe zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji oraz załącznikami do Regulaminu.

 

Z chwilą zakwalifikowania się do projektu uczestnik jest zobowiązany o dostarczenie wypełnionej deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenia uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – dokumenty te będą dostępne w GOPS, Biurze Projektu na parterze Urzędu Gminy w Bytoniu siedziba GOPS w Bytoniu biuro numer 02 i na stronie internetowej http://ugbyton.pl

 

Termin składania formularzy zgłoszeniowych: od 26 sierpnia 2020 do 4 września 2020 r.

Załączniki:

Dokumenty ogólne:

 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa
 2. Karta oceny formalnej dokumentów rekrutacyjnych
 3. Karta oceny merytorycznej dokumentów rekrutacyjnych

Dokumenty dla uczestnika:

 1. Deklaracja uczestnictwa załacznik nr 1
 2. Oświadczenie o wyrazaniu zgody na przetważanie danych osobowych załacznik nr 2
 3. Zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku załacznik nr 3
 4. Oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie Gminy Bytoń załacznik nr 4
 5. Oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie zdegradowanym załącznik nr 5
 6. Oświadczenie o przynależności do mniejszości narodowej załacznik nr 6
 7. Oświadczenie o bezdomności załacznik nr 7
 8. Oświadczenie o niepełnosprawnosci załacznik nr 8
 9. Oświadczenie o korzystaniu z POPŻ załącznik nr 9
 10. Oświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej załacznik nr 10
 11. Oświadczenie o spełnieniu kryterium osoby zagrozonej ubóstwem i wykluczeniem załacznik nr 11
 12. Formularz rekutacyjny załącznik nr 12

 

OSOBY DO KONTAKTU

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytoniu.