Gmina Bytoń | Aktualności
Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

logo.jpg (10 KB)

Nasz Maluszek” - zapewnienie opieki dla najmłodszych mieszkańców Gminy Bytoń

Gmina Bytoń realizuje projekt „Nasz Maluszek”- zapewnienie opieki dla najmłodszych mieszkańców Gminy Bytoń, zgodnie z umową o dofinansowanie UM_WR.433.1.135.2019

pn. „Nasz Maluszek” - zapewnienie opieki dla najmłodszych mieszkańców Gminy Bytoń

nr RPKP.08.04.02-04-0029/19 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Osi priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy

Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego

Poddziałania 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Cel szczegółowy PI RPO: Zwiększenie dostępności świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie Klubu Dziecięcego „Nasz Maluszek” z 12 miejscami w Morzycach, zapewnienie ich bieżącego funkcjonowania oraz umożliwienie aktywności zawodowej 12 osobom (12K), sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 z terenu Gminy Bytoń w okresie IX.19-XII.21.

 

Projekt zakłada realizację 3 zadań:

Zadania realizowane w projekcie:

1. Utworzenie Klubu Dziecięcego „Nasz Maluszek” z 12 miejscami opieki nad dziećmi do lat 3

2. Zapewnienie bieżącego funkcjonowania 12 nowo utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3

Grupa docelowa to 12 osób, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, w tym 3 osoby bezrobotne, 3 bierne zawodowo oraz 6 osób pracujących.

Główne rezultaty: utworzenie 12 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3; 12 osób opiekujących się dziećmi w wieku 3 lat objętych wsparciem w programie; 6 osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu; 6 osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu programu; 12 utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat, które funkcjonują po zakończeniu projektu.

Wartość projektu: 384 000,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: dofinansowanie w kwocie 326 400,00 zł

Opis projektu.pdf (78 KB)

REKRUTACJA

DO KLUBU DZIECIĘCEGO „NASZ MALUSZEK” W MORZYCACH:

 

2 miejsca od 1 października 2021 r.

 

Zapraszamy do zapoznania się z kryteriami rekrutacji oraz warunkami udziału w Projekcie realizowanym zgodnie z umową o dofinansowanie UM_WR.433.1.135.2019 pn. „Nasz Maluszek” - zapewnienie opieki dla najmłodszych mieszkańców Gminy Bytoń

nr RPKP.08.04.02-04-0029/19 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego Poddziałania 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

 

Klub dziecięcy „Nasz Maluszek” w Morzycach oferuje zapewnienie 12 dzieciom bezpiecznego miejsca opieki zgodnej z wszelkimi standardami, odpowiedniej dla wieku oraz etapu rozwoju. Opieka w klubie dziecięcym sprawowana jest nad dziećmi w wieku od ukończenia 1 roku życia do lat 3. Przystąpienie do Projektu gwarantuje następujące korzyści: możliwość powrotu do pracy w systemie jednozmianowym, poszukiwania pracy, podnoszenia kwalifikacji/kompetencji celem zdobycia zatrudnienia. Przed przystąpieniem do rekrutacji proszę zapoznać się z niniejszą informacją, Regulaminem rekrutacji, formularzem zgłoszeniowym wraz z załącznikami oraz wzorem umowy uczestnictwa w projekcie z załącznikami. Opłata 150 zł miesięcznie (w tym wyżywienie dzieci), opieka poniedziałek-piątek od godziny 6:30 do godziny 16:30. Rekrutacja trwa do 23 września 2021 r.

 

Informacja uzupełniająca i regulamin rekrutacji

 

Wzór umowy wsparcia

 

Załącznik do umowy - dane uczestnika projektu

 

Załącznik do umowy - oświadczenie uczestnika projektu

 

Formularz zgłoszeniowy

 

Załącznik nr 1 do formularza zgłoszeniowego

 

Załącznik nr 2 do formularza zgłoszeniowego

 

Załącznik nr 3 do formularza zgłoszeniowego

 

Załącznik nr 4 do formularza zgłoszeniowego

 

Załącznik nr 5 do formularza zgłoszeniowego

 

 

 

REKRUTACJA

DO KLUBU DZIECIĘCEGO „NASZ MALUSZEK” W MORZYCACH:

 

4 miejsca od 1 września 2021 r.

 

Zapraszamy do zapoznania się z kryteriami rekrutacji oraz warunkami udziału w Projekcie realizowanym zgodnie z umową o dofinansowanie UM_WR.433.1.135.2019

pn. „Nasz Maluszek” - zapewnienie opieki dla najmłodszych mieszkańców Gminy Bytoń

nr RPKP.08.04.02-04-0029/19 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Osi priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy

Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego

Poddziałania 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

 

Klub dziecięcy „Nasz Maluszek” w Morzycach oferuje zapewnienie 12 dzieciom bezpiecznego miejsca opieki zgodnej z wszelkimi standardami, odpowiedniej dla wieku oraz etapu rozwoju. Opieka w klubie dziecięcym sprawowana jest nad dziećmi w wieku od ukończenia 1 roku życia do lat 3. Przystąpienie do Projektu gwarantuje następujące korzyści: możliwość powrotu do pracy w systemie jednozmianowym, poszukiwania pracy, podnoszenia kwalifikacji/kompetencji celem zdobycia zatrudnienia. Przed przystąpieniem do rekrutacji proszę zapoznać się z niniejs informacją, Regulaminem rekrutacji, formularzem zgłoszeniowym wraz z załącznikami oraz wzorem umowy uczestnictwa w projekcie z załącznikami. Opłata 150 zł miesięcznie (w tym wyżywienie dzieci), opieka poniedziałek-piątek od godziny 6:30 do godziny 16:30. Rekrutacja trwa do 20 sierpnia 2021 r.

 

Informacja uzupełniająca i regulamin rekrutacji.pdf (173 KB)

Wzór umowy wsparcia.odt (68 KB)

Załącznik do umowy - dane uczestnika projektu.odt (60 KB)

Załącznik do umowy - oświadczenie uczestnika projektu.odt (71 KB)

Formularz zgłoszeniowy.odt (68 KB)

Załącznik nr 1 do formularza zgłoszeniowego

Załącznik nr 2 do formularza zgłoszeniowego

Załącznik nr 3 do formularza zgłoszeniowego

Załącznik nr 4 do formularza zgłoszeniowego

Załącznik nr 5 do formularza zgłoszeniowego