Gmina Bytoń | Aktualności
Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

logotyp.jpg (13 KB)

„Termomodernizacja budynku Szkoły w Witowie”

Gmina Bytoń realizuje projekt nr RPKP.03.03.00-04-0017/19 pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły w Witowie”  współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Schemat: modernizacja energetyczna budynków publicznych w ramach polityki terytorialnej, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Istota projektu: przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest termomodernizacja budynku Szkoły w Witowie. W ramach projektu zrealizowano następujące prace z zakresu głębokiej i kompleksowej modernizacji energetycznej budynku publicznego: docieplenie ścian zewnętrznych (w tym ścian fundamentowych w obrębie cokołu), docieplenie stropodachu budynku głównego szkoły oraz likwidację przeciekania dachów poprzez wymianę pokrycia dachowego budynku głównego szkoły, sali gimnastycznej oraz budynku szatni, wymianę stolarki okiennej na nową, wymianę istniejącego kotła na nowy oraz wykonanie niezbędnych robót towarzyszących. Grupą docelową projektu są użytkownicy ww. budynku użyteczności publicznej, głównie mieszkańcy Gminy Bytoń.

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły w Witowie poprzez wykonanie prac termomodernizacyjnych. Realizacja projektu spowoduje ograniczenie zapotrzebowania na ciepło w budynku oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Planowana termomodernizacja umożliwi:

- zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię;

- zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku użyteczności publicznej;

- oszczędność energii w wyniku realizacji projektu termomodernizacyjnego;

- pozytywne oddziaływanie na środowisko na skutek zmniejszenia emisji głównych zanieczyszczeń powietrza (dwutlenek siarki, tlenki azotu, pyły, dwutlenek węgla);

- osiągnięcie odpowiedniego komfortu cieplnego pomieszczeń w obiekcie;

- poprawę warunków zdrowotnych i komfortu osób przebywających w budynku;

- utrzymanie we wszystkich pomieszczeniach temperatury i wilgotności umożliwiającej efektywne realizowanie funkcji budynku użyteczności publicznej o każdej porze roku;

- zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku i wynikającą z tego zwiększoną alokację środków na inne zadania Gminy.

Wartość projektu: 404 765,11 zł.

Wysokość dofinansowania z EFRR -  344 050,34 zł.