Gmina Bytoń | Aktualności
Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

logotyp22.jpg (46 KB)

„Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Stróżewie dz. nr 39/2 obręb Stróżewo”

Gmina Bytoń realizuje projekt nr RPKP.03.03.00-04-0016/19 pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Stróżewie dz. nr 39/2 obręb Stróżewo”  współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Schemat: modernizacja energetyczna budynków publicznych w ramach polityki terytorialnej, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Istota projektu: Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – świetlicy wiejskiej w Stróżewie. W ramach projektu zaplanowano następujące prace z zakresu głębokiej i kompleksowej modernizacji energetycznej budynku publicznego: docieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem, docieplenie ścian fundamentowych budynku płytami styropianu, docieplenie węgarków przyokiennych, ocieplenie połaci dachu wełną mineralną grubości 30 cm po uprzednim wykonaniu nowego pokrycia dachu; wymiana części okien wraz z montażem rolet zewnętrznych i wymiana drzwi zewnętrznych, roboty towarzyszące obejmujące: demontaż i wymianę na nowe wszystkich rynien i rur spustowych, demontaż i wykonanie obróbek blacharskich i parapetów, demontaż i odtworzenie instalacji odgromowej.

Grupą docelową projektu są użytkownicy ww. budynku użyteczności publicznej, głównie mieszkańcy Gminy Bytoń.

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku w Stróżewie poprzez wykonanie prac termomodernizacyjnych. Realizacja projektu spowoduje ograniczenie zapotrzebowania na ciepło w budynku oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Planowana termomodernizacja umożliwi:

- zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię;

- zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku użyteczności publicznej;

- oszczędność energii w wyniku realizacji projektu termomodernizacyjnego;

- pozytywne oddziaływanie na środowisko na skutek zmniejszenia emisji głównych zanieczyszczeń powietrza (dwutlenek siarki, tlenki azotu, pyły, dwutlenek węgla);

- osiągnięcie odpowiedniego komfortu cieplnego pomieszczeń w obiekcie;

- poprawę warunków zdrowotnych i komfortu osób przebywających w budynku;

- utrzymanie we wszystkich pomieszczeniach temperatury i wilgotności umożliwiającej efektywne realizowanie funkcji budynku użyteczności publicznej o każdej porze roku;

- zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku i wynikającą z tego zwiększoną alokację środków na inne zadania Gminy.

Wartość projektu: 270 054,46 zł.

Wysokość dofinansowania z EFRR -  256 551,73 zł.