Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

plakat EFS-ai.jpg (369 KB)

 

lgo.jpg (41 KB)

 

„Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Gminie Bytoń.”

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia ogólnego w Gminie Bytoń poprzez podniesienie kompetencji kluczowych 180 uczniów (81 K,99M), wsparcie zindywidualizowanego podejścia do 93 uczniów (42K,51M) oraz podniesienie umiejętności i kompetencji/kwalifikacji zawodowych 11 nauczycieli (9K,2M) w okresie 1.2019-VI.2022.

Powyższy cel zostanie osiągnięty, dzięki realizacji zadań:

 1. Zajęcia kształcące i rozwijające kompetencje kluczowe, w tym oparte na metodzie eksperymentu.
  2. Realizacja procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE).
  3. Wyposażenie/doposażenie pracowni w sprzęt niezbędny do nauczania eksperymentalnego.
  4. Podniesienie kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli.

Grupa docelowa projektu:

 1. 180 uczniów (81K,99M), w tym 93 uczniów (42K,51M) ze specjalnymi potrzebami oraz 15 uczniów
  (4K,11M) z niepełnosprawnościami.
  2. 11 (9K,2M) nauczycieli.

Główne produkty:

-Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych-84os.
-Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie-11os.
-Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiej. uniwersalnych w programie-180os.
-Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie-4os.
-Liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi i uczniów młodszych objętych pracą indywidualną-93os.

Główne rezultaty:

-Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu-144os.
-Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu-11 os.
-Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych – l szt.
-Liczba zrealizowanych godzin zajęć dodatkowych rozwijających kompetencje kluczowe uczniów w ramach proj.-2100gociz.
-Liczba zrealizowanych godzin dodatkowych zajęć w ramach indywidualizacji w pracy z uczniem ze SPE w ramach proj.•2025godz.
-Liczba zrealizowanych zajęć pozaszkolnych dla uczniów w proj.-Sszt.

 

Wartość projektu: 628 895,80 zł

Wysokość dofinansowania z EFS -  534 561,43 zł