Gmina Bytoń | Aktualności
Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Informacja

01.12.2022

Koło Gospodyń Wiejskich przy Klubie Seniora w Stróżewie informuje, iż w dniu 23.11.2022 r. podpisało umowę o powierzenie grantu nr LGD/PG.PROW/I/6 na realizację projektu pn. „Wesele kujawskie jako tradycja ludowa służąca zachowaniu dziedzictwa kulturowego i historycznego” w Ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanej przez Społeczność dla Obszaru Powiatu Radziejowskiego na lata 2016-2023.

 

eu.png (73 KB)

czytaj więcej

29.11.2022

W dniu 9.12.2022  w godz. 8.00-12.0

odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej  NIEGIBALICE 2 obwód 200

czytaj więcej


Informacja o sprzedaży węgla przez Gminę

Informujemy, że Gmina Bytoń przystępuje do sprzedaży węgla, zgodnie z Ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, do dnia 31 grudnia 2022 r.

Zapraszamy do składania wniosków.

Gmina planuje również sprzedaż węgla od 1 stycznia 2023 r.


 

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY WĘGLA

z przeznaczeniem dla gospodarstwa domowego

 

czytaj więcej

„Instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Bytoń”

Gmina Bytoń realizuje projekt nr RPKP.03.01.00-04-0004/20-00 pn. „Instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Bytoń”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 03.01.00 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej      ze źródeł odnawialnych, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Istota projektu: przedmiotem projektu jest budowa instalacji odnawialnych źródeł energii – mikroinstalacji fotowoltaicznych na potrzeby następujących budynków użyteczności publicznej w Gminie Bytoń:

- Urząd Gminy Bytoń – instalacja fotowoltaiczna o mocy 12,87 kW;

- Szkoła Podstawowa w Morzycach – instalacja fotowoltaiczna o mocy 13,2 kW;

- Szkoła Podstawowa w Witowie – instalacja fotowoltaiczna o mocy 18,48 kW;

- Oczyszczalnia Ścieków w Morzycach – instalacja fotowoltaiczna o mocy 21,12 kW;

- SUW Witowo – instalacja fotowoltaiczna o mocy 15,84 kW;

- SUW Bytoń – instalacja fotowoltaiczna o mocy 3,96 kW.

Grupą docelową projektu są mieszkańcy Gminy Bytoń.

Celem projektu jest zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji energii w województwie poprzez montaż paneli fotowoltaicznych w Gminie Bytoń.

Wartość projektu: 526 864,80 zł.

Wysokość dofinansowania z EFRR -  263 432,40 zł.

czytaj więcej

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji do gmin trafiły tabletki jodku potasu, które w razie wystąpienia zagrożenia radiacyjnego, będą przekazywane mieszkańcom.

Przekazanie tabletek z jodkiem potasu do samorządów terytorialnych ma charakter prewencyjny, ponieważ zagrożenie skażeniem radiacyjnym jest bardzo mało prawdopodobne.

To działania prewencyjne, ponieważ w obecnej chwili nie ma zagrożenia, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki.

Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa są w ciągłej gotowości, a odpowiednia ilość jodku potasu jest zabezpieczona dla każdego, kto będzie tego potrzebował.

Przyjęcie tabletki jest dobrowolne i należy zrobić to dopiero po sygnale od odpowiednich służb.

Dystrybucja tabletek z jodkiem potasu rozpocznie się z chwilą powstania zagrożenia, na polecenie stosownych władz.

Tabletki będą wydawane wyłącznie osobom dorosłym.

Za podanie tabletek dzieciom będą odpowiedzialni ich rodzice lub opiekunowie prawni.

Plan dystrybucji preparatów stabilnego jodu w postaci tabletek jodku potasu,                na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego na terenie Gminy Bytoń.

Informujemy, że Gmina Bytoń opracowała „Plan dystrybucji preparatów stabilnego jodu w postaci tabletek jodku potasu na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego”. W związku z tym, prosimy mieszkańców Gminy Bytoń o zapoznanie się z rozmieszczeniem punktów wydawania preparatu, zgodnie z miejscem zamieszkania/zameldowania oraz tabelą dawkowania. Zgodnie z tym planem punktami wydawania tabletek jodku potasu będą lokale, w których odbywają się wybory :

  • Wiejskie Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Bytoniu
  • Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Budzisławiu
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Morzycach i w Witowie (m. Witowo)
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Morzycach i w Witowie (m. Morzyce)
  • Świetlica Wiejska w Niegibalicach

Mieszkańcy poszczególnych miejscowości powinni zgłaszać się do tych punktów zgodnie z obowiązującym podziałem, tak jak podczas wyborów.

Przyjęty plan ma charakter działania prewencyjnego, aby w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego, mieli Państwo świadomość gdzie się zgłosić oraz  w jaki sposób odbywa się wydanie preparatu niezależnie od pory dnia czy nocy, które nastąpi po decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o rozpoczęciu akcji wydawania tabletek.

Każdy odbiorca tabletek jodku potasu, niezależnie od liczby otrzymywanych tabletek, będzie miał zapewniony dostęp do broszury informacyjnej.

W/w broszura jest już dostępna na stronie internetowej Gminy Bytoń – www.ugbyton.pl

Broszura Informacyjna

Ulotka dołączona do opakowania, informacja dla pacjenta

czytaj więcej

„Adaptacja poddasza świetlicy wiejskiej w Stróżewie dla potrzeb funkcjonowania Klubu Seniora wraz z zagospodarowaniem otoczenia obiektu”

Gmina Bytoń realizuje projekt nr RPKP. 07.01.00-04-0089/20 pn. „Adaptacja poddasza świetlicy wiejskiej w Stróżewie dla potrzeb funkcjonowania Klubu Seniora wraz z zagospodarowaniem otoczenia obiektu”, współfinansowany         z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 07.01.00 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Istota projektu: przedmiotem projektu jest adaptacja poddasza budynku świetlicy wiejskiej w Stróżewie dla potrzeb funkcjonowania Klubu Seniora wraz z zagospodarowaniem otoczenia na potrzeby integracji społeczności lokalnej – stworzenie bazy do prowadzenia zajęć aktywizujących dla mieszkańców Gminy Bytoń, a w szczególności sołectw Stróżewo, Nowy Dwór i Bytoń.

Grupą docelową projektu są mieszkańcy Gminy Bytoń.

Celem projektu jest ożywienie społeczne i gospodarcze gminy Bytoń w wyniku adaptacji poddasza świetlicy wiejskiej w Stróżewie dla potrzeb funkcjonowania Klubu Seniora oraz zagospodarowania otoczenia obiektu. W zaadaptowanym pomieszczeniu powstanie sala szkoleniowa wraz z zapleczem sanitarnym              i wyposażeniem.

Otoczenie obiektu zostanie zagospodarowane w celu umożliwienia wykonania funkcji integracyjnych zaplanowanych w projektach. Świetlica i jej zagospodarowane otoczenie będzie optymalnym miejscem do realizacji              projektów zaplanowanych przy wsparciu z EFS (zgodnie z zapisami Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bytoń na lata 2015– 2022).

Wartość projektu: 937 000 zł.

Wysokość dofinansowania z EFRR -  890 150 zł.

 

czytaj więcej