Gmina Bytoń | Aktualności
Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

zyczenia_small.jpg (675 KB)

logotyp22.jpg (46 KB)

„Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Stróżewie dz. nr 39/2 obręb Stróżewo”

Gmina Bytoń realizuje projekt nr RPKP.03.03.00-04-0016/19 pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Stróżewie dz. nr 39/2 obręb Stróżewo”  współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Schemat: modernizacja energetyczna budynków publicznych w ramach polityki terytorialnej, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Istota projektu: Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – świetlicy wiejskiej         w Stróżewie. W ramach projektu zaplanowano następujące prace z zakresu głębokiej i kompleksowej modernizacji energetycznej budynku publicznego: docieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem, docieplenie ścian fundamentowych budynku płytami styropianu, docieplenie węgarków przyokiennych, ocieplenie połaci dachu wełną mineralną grubości 30 cm po uprzednim wykonaniu nowego pokrycia dachu; wymiana części okien wraz          z montażem rolet zewnętrznych i wymiana drzwi zewnętrznych, roboty towarzyszące obejmujące: demontaż i wymianę na nowe wszystkich rynien i rur spustowych, demontaż i wykonanie obróbek blacharskich i parapetów, demontaż i odtworzenie instalacji odgromowej.

Grupą docelową projektu są użytkownicy ww. budynku użyteczności publicznej, głównie mieszkańcy Gminy Bytoń.

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku w Stróżewie poprzez wykonanie prac termomodernizacyjnych. Realizacja projektu spowoduje ograniczenie zapotrzebowania na ciepło w budynku oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Planowana termomodernizacja umożliwi:

- zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię;

- zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku użyteczności publicznej;

- oszczędność energii w wyniku realizacji projektu termomodernizacyjnego;

- pozytywne oddziaływanie na środowisko na skutek zmniejszenia emisji głównych zanieczyszczeń powietrza (dwutlenek siarki, tlenki azotu, pyły, dwutlenek węgla);

- osiągnięcie odpowiedniego komfortu cieplnego pomieszczeń w obiekcie;

- poprawę warunków zdrowotnych i komfortu osób przebywających w budynku;

- utrzymanie we wszystkich pomieszczeniach temperatury i wilgotności umożliwiającej efektywne realizowanie funkcji budynku użyteczności publicznej o każdej porze roku;

- zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku i wynikającą z tego zwiększoną alokację środków na inne zadania Gminy.

Wartość projektu: 270 054,46 zł.

Wysokość dofinansowania z EFRR -  256 551,73 zł.

 

czytaj więcej

CCI10112021.jpg (573 KB)

W dniu 12.jpg (363 KB)

Przechwytywanie-1.JPG (36 KB)

Gmina Bytoń realizuje zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Morzycach i ujęcia wody w Bytoniu ”.

etap 1 - Przebudowa oczyszczalni ścieków w Morzycach gm. Bytoń”.

Operacja typu – gospodarka wodno-ściekowa

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

Przewidywany cel operacji – poprawa jakości życia mieszkańców gminy Bytoń poprzez zmniejszenie ilości osadów ściekowych i podniesienie stopnia jakości wody.

Koszt realizacji zadania – 674 000; w tym ze środków EFRROW – 333 312 zł.

czytaj więcej

Z okazji Europejskiego Dnia Seniora, przypadającego na 20 października, pragnę złożyć wszystkim Seniorom – mieszkańcom gminy Bytoń, życzenia długich lat życia wypełnionych radością, ciepłem, szacunkiem oraz życzliwością najbliższych.

Życzę Państwu, aby dojrzały wiek był czasem aktywnym, pełnym pasji i możliwości spełniania marzeń.


/Artur Ruciński - Wójt Gminy Bytoń/

 

Gmina Bytoń, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytoniu w partnerstwie z Stowarzyszeniem Rozwoju Gminy Bytoń ogłasza nabór uczestników do projektu „Wzrost dostępności usług opiekuńczych na terenie Gminy Bytoń- edycja II ” informuje, że ogłasza nabór dla 6 kobiet oraz 8 mężczyzn do uczestnictwa w/w projekcie oraz 1 kobietę – u której będą świadczone usługi opiekuńcze w miejscu mieszkania .

 Projekt realizowany będzie od 01.10.2021 do 30.09.2023r.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bytoniu lub mailowo na adres gops@ugbyton.pl

Do projektu zapraszamy seniorów  - o uczestnictwie decydować będą kryteria rekrutacyjne podane w ogłoszeniu

Przypominamy, że w projekcie mogą uczestniczyć osoby w wieku powyżej 60 roku życia spełniające kryteria określone w regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz osoby niesamodzielne, czyli takie, które ze względu na wiek, czy stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki i wsparcia w samodzielnym wykonywaniu co najmniej jednej z podstawowych  czynności dnia codziennego np. sprzątania, robienia zakupów, czy załatwienia kontaktu z lekarzem.

 

Czas trwania naboru: od 18.10.2021r. do 26.10.2021r.

czytaj więcej